strona

 

Leczenie okulistyczne z wykonaniem badania oftalmologicznego przednich struktur oka, fundoskopii, tonometrii i testów łzowych

 

Okulistyka jest dziedziną medycyny zajmującą się czynnościami i leczeniem schorzeń oraz profilaktyką chorób narządu wzroku: oczu i narządów pomocniczych. Główną częścią narządu wzroku kręgowców jest gałka oczna osadzona w zagłębieniu czaszki zwanym oczodołem. Jest ona narządem receptorowym przetwarzającym energię świetlną w impulsy nerwowe, które następnie przekazywane są do mózgu i odbierane przez zwierzę jako obrazy. Narządami pomocniczymi gałki ocznej są: powieki, spojówki, narząd łzowy oraz rzęsy i włosy czuciowe.

Wykonujemy:

Badanie oftalmologiczne przednich struktur oka - badanie przedniej części oka na początku przeprowadza się makroskopowo bez użycia aparatury oceniając powieki, spojówki, narząd łzowy i przedni odcinek gałki ocznej, wyszukując wszelkich nieprawidłowości w ich wyglądzie i działaniu. Następnie ogląda się powiększony i odpowiednio oświetlony obraz oka skupiając się na strukturze rogówki i spojówki. Podczas takiego badania można wykryć i zlokalizować stany zapalne, mikrourazy lub ciała obce tkwiące w oku, prowadzące do upośledzenia funkcji tego niezwykle cennego narządu.

Fundoskopie (badanie dna oka) - badanie okulistyczne, w trakcie którego ocenia się dno oka przy pomocy oftalmoskopu. Na początku obserwuje się tarczę nerwu wzrokowego i siatkówkę - okolicę plamkową wraz z dołkiem środkowym, a następnie obserwuje się obwodowe części dna oka ze szczególnym uwzględnieniem znajdujących się tam tętnic i żył - to jedyne miejsce, gdzie można nieinwazyjnie obejrzeć drobne naczynia krwionośne i ocenić ich stan. Badanie dna oka jest badaniem niezwykle ważnym, ponieważ pozwala na rozpoznanie większości schorzeń gałki ocznej, zwłaszcza siatkówki (odklejanie siatkówki, krwotoki do siatkówki, choroby plamki siatkówki), błony naczyniowej (stany zapalne, nowotwory), nerwu wzrokowego (stany zapalne, jaskra) i ciałka szklistego (wylew krwi, zmętnienia). Obraz dna oka pozwala na ocenę i stan zaawansowania nie tylko schorzeń okulistycznych, ale także pozwala na ocenę ogólnego stanu zdrowia pacjenta i diagnozowanie wielu schorzeń ogólnoustrojowych (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca) oraz chorób układu nerwowego, bądź chorób przebiegających z objawami nerwowymi (epilepsja, wścieklizna).

Tonometrie - badanie ciśnienia śródgałkowego, do którego wykorzystuje się urządzenie zwane tonometrem. Ciśnienie śródgałkowe zapewnia prawidłowe napięcie powłok gałki ocznej i uwodnienie ośrodków optycznych w stopniu, który zapewnia im przejrzystość i regularność krzywizn struktur załamujących promienie świetlne (rogówka, soczewka). Prawidłowe ciśnienie śródgałkowe zależy od równowagi pomiędzy produkcją cieczy wodnistej w ciałku szklistym, a jej odpływem z gałki ocznej do krwioobiegu. W trakcie badania tonometrycznego określa się stopień oporu rogówki pod wpływem ucisku trzpienia tonometru, który ma określony ciężar. Gdy ciśnienie śródgałkowe jest wysokie opór rogówki jest duży i trzpień tonometru niewiele ją odkształci, natomiast w przypadku niskiego ciśnienia śródgałkowego trzpień tonometru odkształci bardziej rogówkę pod wpływem swojego ciężaru.

Testy łzowe – badanie, w trakcie którego ocenia się ilość łez wyprodukowanych przez narząd łzowy i wydzielonych na powierzchnię rogówki w ciągu określonego czasu. Polega na umieszczeniu pod dolną powieką jednego z oczu specjalnego paseczka bibuły o standardowej szerokości i długości, podzielonego na milimetrowe odcinki. Po nasiąknięciu bibułki odczytuje się wynik i interpretuje się go w celu określenia ilości produkowanych łez. Test ten pozwala na diagnozowanie choroby suchego oka i wad narządu łzotwórczego.


powrót