strona

 

Leczenie pulmonologiczne z wykonaniem badania bronchoskopowego, bronchofiberoskopowego i obrazowania płuc

Pulmonologia jest dziedziną medycyny zajmującą się czynnościami i leczeniem schorzeń oraz profilaktyką chorób układu oddechowego jako całości oraz poszczególnych narządów wchodzących w jego skład: tchawicy i jej rozwidlenia, drzewa oskrzelowego oraz płuc, a także opłucnej – błony surowiczej otaczającej ten narząd. Najważniejszym zadaniem narządów oddechowych jest umożliwienie organizmowi wydolnego oddychania poprzez wymianę gazową między organizmem a otoczeniem.

Wykonujemy:

Badanie endoskopowe narządów układu oddechowego (tracheoskopie i bronchofiberoskopie) – polega na badaniu wnętrza ciała przy wykorzystaniu endoskopu, czyli aparatu umożliwiającego doprowadzenie światła oraz optyki do jam ciała. Za pomocą tracheoskopii i bronchofiberoskopii można obserwować wewnętrzne struktury układu oddechowego: tchawicy i jej rozwidlenia, drzewa oskrzelowego oraz płuc.

Badanie RTG jamy klatki piersiowej – zabieg diagnostyczny polegający na prześwietleniu badanego zwierzęcia wiązką promieniowania rentgenowskiego i obrazowaniu poszczególnych odcinków jego ciała. Przy prześwietlaniu jamy klatki piersiowej w trakcie diagnostyki pulmunologicznej, szczególną uwagę zwraca się na narządy układu oddechowego: płuca i rozwidlenie tchawicy: ich wielkość, kształt, położenie względem siebie oraz strukturę. Wiązka promieniowania rentgenowskiego najpierw przechodzi przez pacjenta, a następnie na klisze fotograficzną, znajdującą się w specjalnej kasecie, gdzie jest rejestrowany obraz. Na zdjęciu rentgenowskim uzyskujemy obraz, który jest sumą nakładających się na siebie cieni odpowiadającym różnicom gęstości tkanek uwidocznionych na zdjęciu.
 


powrót