strona


Specialisation courses
 
Homeopathic Therapy (Warszawa) - 1997-1998
Lasers in Veterinary Medicine 
   (Warszawa) - 1998
Veterinary Cardiology (Wrocław) - 1998
Veteinary Neurology (Puławy) - 1998
Ultrasonographic Diagnostics 
   (Mąchocice) - 2000
Medical rescue (Wrocław) - 2006
HACCP System (Władysławowo) - 2006
European System of Quality Manage
   (Warszawa) - 2007


back to certificates