strona

 
Kursy specjalizacyjne
 
"Terapia złożonymi preparatami
    homeopatycznymi" (Warszawa) - 1997-1998 r.
"Lasery w medycynie" (Warszawa) - 1998 r.
"Kardiologia psów i kotów" (Wrocław) - 1998 r.
"Neurologia psów i kotów" (Puławy) - 1998 r.
"Diagnostyka USG jamy brzusznej u psów i
    kotów" (Mąchocice) - 2000 r.
"Podstawowa I pomoc - ERC 2005"
    (Wrocław) - 2006 r.
"Specjalista ds. Systemu HACCP"
    (Władysławowo) - 2006 r.
"Asystent Europejskiego Systemu Zarządzania
    Jakością" (Warszawa) - 2007 r.

powrót